Dedikation

Dedikation

Vem borde centrumbiblioteket tillägnas?

Dedikationen är ett offentligt verk till Odet av bildkonstnären Otto Karvonen. Verket kommer att placeras i bibliotekets spiraltrappa för allmänheten, som slingrar sig upp genom hela byggnaden, från gatunivån ända till den översta våningen.

Verket är en dedikation till biblioteksbesökarna. Det består av ord som beskriver olika människogrupper och som har målats på trappräckena. Ord till verket samlas in genom en offentlig kampanj. Vem som helst får alltså fritt komma med förslag till vem biblioteket ska tillägnas. Man kan föreslå vilken som helst befintlig, tidigare eller kommande människogrupp som kan definieras tydligt.

Insamlingskampanjen genomförs bland annat på bibliotekets webbplats och i sociala medier. På webbplatsen kan man komma med förslag till nya dedikationer och följa hur kampanjen framskrider. Valprocessen avseende dedikationerna ska öppnas för allmänheten och det får gärna uppstå även kritisk och ifrågasättande debatt kring den. I sista hand är det en av konstnären utsedd jury som väljer ut orden som sist och slutligen får plats i verket. I juryn sitter bland annat Kaari Mattila, generalsekreteraren för Förbundet för Mänskliga Rättigheter, och Juha Hurme, författaren.

Delta i konstverket

Vem borde centrumbiblioteket tillägnas? Föreslå en människogrupp på kampanjwebbplatsen. Bifoga en kort eller lång motivering eller i övrigt lite bakgrundsmaterial till ditt förslag. Alla förslag behandlas anonymt.

Till verket godkänns beskrivningar av alla sådana människogrupper som kan anses vara allmänt identifierade. Däremot godkänns inte felaktiga, kränkande eller annars tvivelaktiga uttryck av människogrupper eller sådana uttryck som bygger på åsikt. Till exempel ”barn” är lämplig men ”dumma” duger inte. Några lite vagare uttryck på gränsen till acceptabelt, till exempel ”sjuka” eller ”friska”, kan dock bli godkända om de motiveras bra.

Dedikation

Biblioteket hör till alla

”Finland är en republik där makten tillhör folket. Vart fjärde år går folket till val för att välja en riksdag som ska fatta beslut om frågor som rör hela landet. Riksdagshuset är den viktigaste symbolen för Finlands självständighet och demokrati. Riksdagshuset tillhör Finlands folk och är öppet för allmänheten.”

Texten ovan är ett direkt citat ur en broschyr som riskdagen gett ut. Folket eller ”vi alla” betyder i detta fall finska medborgare som fyllt 18 år. Enligt ordboksdefinitionen är medborgare en person som i rättsligt avseende tillhör en viss stat, det vill säga har lagligt skydd av den och lagliga skyldigheter mot den. Folket däremot betyder folket i en viss stat, invånarna inom en viss region eller ännu friare en oräknelig, stor människogrupp, en publik eller människor i största allmänhet.

När riksdagen talar om folket avser den alltså medborgare. Staten har i uppgift att garantera de medborgerliga rättigheterna åt sina medborgare men kräva av dem att de också uppfyller sina egna förpliktelser och agerar enligt statens normer. De mänskliga rättigheterna är en sak i sig – staten kan inte eller ens försöker garantera att de mänskliga rättigheterna tillgodoses för alla invånare i landet.

Riksdagshuset är tillägnat de finska medborgarna, medan centrumbiblioteket mittemot det erbjuder sina tjänster åt en mycket större människogrupp. Biblioteket tillhör genuint oss alla, oavsett medborgarskap, härkomst, ålder, förmögenhet eller någon annan faktor. Biblioteket arbetar hela tiden aktivt för att nå ut till olika människogrupper och för att få olika kulturer att mötas. Biblioteket arbetar för att de grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom till exempel rätten till information och yttrandefrihet, tillgodoses på samma sätt för alla. Till skillnad från staten gör biblioteket inte skillnad mellan medborgare och icke-medborgare, oss och dem.

 

 

Aktuellt

Här hittar du Odes nyheter, evenemang och bloggpostar.

Läs mer

Vad är Ode?

Ode, Helsingfors centrumbibliotek, är en levande mötesplats mitt i Helsingfors.

Läs mer