Odes arkitektur

 

Vad är Ode? / Arkitektur

Genuint offentligt rum

Ode har planerats tillsammans med stadsborna så att det på det bästa möjliga sätt ska svara på de önskemål och behov som användarna av biblioteket har. Ode kompletterar den kultur- och mediekoncentration som utgörs av Musikhuset, Finlandiahuset, Sanomahuset och museet för nutidskonst Kiasma. Det erbjuder ett icke-kommersiellt offentligt stadsrum som är öppet för alla mittemot riksdagshuset.

Visitkort för det finländska byggandet

Det nya biblioteket som uppförs i Helsingfors centrum består nästan helt av lokaler som är öppna för allmänheten. Byggnaden kommer att tjäna som en ny mittpunkt för biblioteksnätverket i Helsingfors och erbjuda besökarna ett stort utbud av tjänster. Planen bygger på en tanke om att biblioteksfunktionerna fördelas på tre olika våningar. Byggnaden kommer att ha ett aktivt gatuplan, en lugn översta våning samt en mera stängd mellersta våning för speciella aktiviteter.

Byggnadens böjda, broliknande form bjuder in besökarna för att använda lokalerna och tjänsterna både under och ovanför, innanför och utanför bågen. Biblioteket kommer att utgöra en ny väsentlig del av den urbana miljön i Helsingfors och gruppen av märkesbyggnader vid Tölöviken.

Med undantag för den översta våningen är fasaden på Odet helt av trä, vilket mjukar upp det allmänna arkitektoniska intrycket kring Tölöviken. Virket som använts i beklädnaden är gran. Det energieffektiva biblioteket är ett imponerande visitkort för det finländska byggandet.

 

Tre våningar, tre stämningar

Ode har tre våningar, var och en med sin särskilda stämning. Det gör det lättare att få en uppfattning om bibliotekets tjänster.

Gatunivån på Ode är ett pulserande och föränderligt utrymme med flera ingångar. Den rymliga entréhallen, lokalerna för allmänheten och evenemang, bibliotekstjänsterna och caféet lockar besökare till sig för att trivas.

Den andra våningen är en plats för arbete, aktivitet, inlärning, växelverkan och samvaro med lokaler för aktiva stadsbors olika behov. Där finns bland annat studior, spelrum, arbets- och mötesrum, en stadsverkstad samt verkstads- och interaktionslokaler.

På den tredje våningen finns bokhimlen, som är en plats för avkoppling och återhämtning med böcker, läsoaser och ett café. Från medborgarbalkongen öppnar sig en fin utsikt över staden.

Ode har planerats av arkitektbyrån ALA som vann den öppna internationella arkitekturtävlingen om centrumbiblioteket 2013. Ode är en imponerande byggnad med sina glas- och stålkonstruktioner samt träfasader. Formspråket är en kombination av traditioner och modernism.

Läs mer: Arkitektbyrån ALA