IMPULSSI – sykäys, ärsyke ja värähtely

25.10.2019 00:00

Keskustakirjasto Oodi

Maaretta Caselius | Mari Mäkiö | Anna Nykyri | Nina Oförsagd | Sara Pathirane | Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmä (Kira O'Reilly, Mari Keski-Korsu, Heather Barnett, Antye ja Lumi Greie-Ripatti, Avner Peled, Antti Tenetz and Martin Malthe Borch)

Näyttelyn on tuottanut Helsingin Taiteilijaseura, kuraattoreina Eeva Muona ja Anna Puhakka

Näyttelykokonaisuus sukeltaa Impulssi-teemaan tutkien ja kyseenalaistaen ihmisen kehollisuutta, aistivaraisia kokemuksia ja yhteiskunnallisia valtamääritteitä. Monitaiteellinen ja -tieteellinen yhteistyö on teoksissa vahvasti läsnä ja keskeinen osa monen näyttelyssä esillä olevan taiteilijan työskentelyä. Impulssi valtaa Oodin aulan suuret projisointipinnat ja levittäytyy tilaan myös monitorinäytölle sekä alttarimaisen ääni-installaation muotoon.

Anna Nykyrin Shifting -lyhytdokumenttielokuva seuraa kolmea tanssitaiteilijaa, joiden unelmat ammattitanssijan urasta ovat muokkaantuneet ja osittain murskautuneet, mutta tarve kehollisesti ilmaista omaa minuutta lähtee solutasolta. Sama välttämättömyyden aspekti on havaittavissa Nina-Maria Oförsagdin äänettömässä Future Instrument -teoksessa, jossa musiikin luomisen prosessi muuntuu tekoälyn kehityksen kautta aineettomaksi kokemukseksi.

Sara Pathrianen (Poppies), Reciprocal Sensing (Insensible sensibilities) -ryhmän (Herding) ja Mari Mäkiön (Pimeän ääni) -teoksissa geologisen paikan kokemukset heijastelevat laajempaa mielikuvaa yhteisöllisyydestä sekä lajienvälisestä ja lajikohtaisesta vaikuttavuudesta. Teosten improvisatorinen yhteys ihmisten ja paikkojen välillä kuvataan aistivaraisena kokemuksena, joka ohjaa yhteiskunnallista toimintaamme. Maaretta Caseliuksen animaatiossa Sorrow, taiteilija pohtii kuinka ihmisen kehitys ja käyttäytyminen koettelee ekosysteemiemme rajoja. Teoksessa merieläinten herkeämättömät katseet lävistävät näytön katsojan seuratessa miten merenalainen maailma hitaasti, mutta varmasti häviää.

Impulssi on toinen osa Helsingin Taiteilijaseuran mediataiteen näyttelyiden sarjaa Keskustakirjasto Oodissa. Helsingin Taiteilijaseuran ja Oodin näyttely-yhteistyö saa jatkoa myös vuonna 2020. Helsingin Taiteilijaseura tavoittelee Oodin näyttelyiden kautta mediataiteelle lisänäkyvyyttä ja taiteilijoille monipuolisia, kansainvälistyviäkin edellytyksiä taiteen tekemiseen. Samalla Taidelainaamotoiminnan puitteissa luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia mediataiteen teosvälitykselle.