Tillbaka till artiklar

Ääreen – öppen ansökan för verk

14.6.2021

Animationsgillet öppnar i samarbete med Centret för konstfrämjande och centrumbiblioteket Ode en öppen ansökan för verk till Ääreen – den dokumentära animationens månad i Ode.

Vi söker korta animerade loopar. Verken samlas till ett sammanhängande videoverk som projiceras på väggen på nedre våningen i centrumbiblioteket Ode, bredvid Odes restaurang. Verket visas hela oktober. Vi uppmuntrar till insiktsfulla och påhittiga idéer som förmedlar animationskonstens mångsidighet till besökarna. Verket behöver inte vara nytt, men vi strävar efter att framhäva sådana verk som ännu inte har varit framme i stor utsträckning.

Fri teknik gäller för verken. Verken får inte ha något ljud. Längden på verken är inte begränsad, men det är bra att ta i beaktande att lokalen delvis är en korridor, så folk hinner nödvändigtvis inte titta på långa verk.

Verket ska lämpa sig till att visas på en offentligt plats – verket får inte kränka mänskliga rättigheter eller håna minoriteter och det får inte heller innehålla våld eller pornografiska bilder.

Tekniska krav:
– Upplösning Full HD (1920 x 1080)
– H.264 QuickTime-videofil
– Container: .mov
– Codec: H.264/AVCHD
Ansökan är öppen 1.6–15.8.2021. De slutgiltiga verken väljs ut i början av oktober.

Ansökningsblanketten är på finska och engelska

Ääreen-projektet

Ääreen är ett konstprojekt som kombinerar immersiv animation och dokumentärfilm i centrumbiblioteket Ode. Ääreen presenterar interaktiv, dokumentarisk animation i Kuben och visar upp både finländsk och utländsk ny animationskonst på utställningar och vid uppvisningar. Programmet för fram skaparna i diskussioner och intervjuer. Bland de förslag på verk som hade valts till Ääreen-verkstaden valde expertjuryn ut Leena Pukkis och Karoliina Paappas verkförslag ”Toisen nahoissa. Syväluotaus – millaista on uida delfiiniparven keskellä?” till att visas i lokalen Kuben. Verket har som mål att översätta delfinernas tillvaro till något som människor kan förstå och bjuda på en immersiv konstupplevelse som ökar på vår empati. Äreen bjuder på program varje torsdag: artist talk-tillställningar, masterclass-evenemang och under den internationella animationens dag den 28 oktober genomförs i samarbete med Kavi en animationsafton, som innefattar filmvisningar och diskussion. Programmet genomförs delvis på plats i Ode och delvis på distans.

I aulan visas förutom animationsgillets utställning även en studentuppvisning organiserad av Aalto-universitetet. Animationsrelaterade verkstäder har riktats till barn och unga.

Projektet är ett samprojekt mellan Centret för konstfrämjande, centrumbiblioteket Ode, Turku Animated Film Festival, Animaatiokulta ry, Taiteilijajärjestö MUU ry, Centralen för audiovisuell kultur AVEK, Aalto-universitet, Nationella audiovisuella institutet KAVI och det danska ANIDOX-forumet.

Bilden i artikeln: Everyday, Sade Lahti (2020)

Dela artikeln