Besök / Yrkesmässiga grupper

Välkommen till Ode!

De yrkesmässiga gruppbesöken på Ode är indelade i olika slags temapaket. De temalagda besöken är riktade till grupper som yrkesmässigt är intresserade av Ode. I slutet av denna sida hittas länken till bokningsblanketten. Med samma blankett kan man också boka besök till Helsingfors stadsbiblioteks andra verksamhetsställen.

Besökets teman

I alla visningar ingår en täckande allmän presentation av Ode och gruppen visas runt i hela Ode, men temat fördjupar besökets innehåll och öppnar infallsvinklar på den mångsidiga karaktären hos ett modernt bibliotek. Temavisningarna hålls av de anställda i Ode som har det specifika temat som sitt arbetsområde.

Bekanta dig med teman

Ett fungerande medborgarsamhälle
Det digitala
Tjänster för barn
Läsfrämjande

Bokningskalendern >

Ett fungerande medborgarsamhälle

I Finland har biblioteket en stark ställning i samhället som en kostnadsfri service med låg tröskel som är öppen för alla. I bibliotekets lokaler kan vem som helst studera, arbeta, ordna olika slags tillställningar och delta i dem. Biblioteket främjar möten mellan olika människor och erbjuder praktisk hjälp med biblioteksanvändningen för dem som behöver det. Dessutom stödjer biblioteket integrationen av invandrare på olika sätt.

Grupperna som besöker Ode kan till exempel bekanta sig med verksamheten vid Helsingfors stads informationsställe Helsingfors-info samt EU@Oodi och verksamheten av andra partner som stödjer medborgarärenden, ta en titt på stadsplaneringen i utställningslokalen på plan ett, höra om invandrarverksamheten i Ode och bekanta sig med de bokningsbara evenemangs- och möteslokalerna.

På denna temavisning får gruppen vid sidan av den allmänna presentationen en översikt över Odets roll som en del av en fungerande stad och ett fungerande medborgarsamhälle.

Det digitala

På biblioteket kan man utveckla sin digitala läsfärdighet och digitala kompetens. För barn ordnas till exempel kodningsverkstäder och digital rådgivning erbjuds vid flera verksamhetsställen för deltagare i alla åldrar. I makerspacelokalerna kan man till exempel bekanta sig med 3D-utskrivning och andra digitala tekniker. Också personalens digitala och pedagogiska färdigheter utökas och upprätthålls. Robotik, flytande personal och annan rationalisering av processerna frigör personal till sakkunniguppgifter.

Det digitala lyfts fram på många sätt i Ode. På plan två finns bland annat ett makerspace och studior samt en immersiv utställningslokal. Gemenskaplighet och delning av information utgör en central del av makerspaceideologin. I stadsverkstaden arbetar man för att förebygga digital ojämlikhet genom att erbjuda mångsidiga möjligheter till olika slags aktiviteter. Alla lokaler bokas via ett digitalt bokningssystem och information om evenemang och teman i Ode visas på digitala skärmar i hela huset. Personalens arbete underlättas av sorteringsmaskinen och robothanden i källaren samt robotvagnarna som transporterar böckerna.

På denna temavisning får gruppen vid sidan av den allmänna presentationen en översikt över hur Ode fungerar digitalt och över Odes roll inom utveckling av den digitala kompetensen.

Tjänster för barn

I Helsingfors samarbetar biblioteket intensivt med skolorna och daghemmen. För barn ordnas en hel del pedagogisk verksamhet och evenemang. Skolklasser besöker biblioteken för att bekanta sig med verksamheten och informationssökning och för att ta del av olika slags upplevelseorienterade stunder. För unga erbjuds många slags delaktiggörande verksamhet.

Barnens område med sagorum på plan tre i Ode är barnens och familjernas gemensamma läsparadis, men det finns aktiviteter och upplevelser för barn på alla våningsplan. På plan ett finns Lekparken Loru, som även fortsätter utomhus. Barnens pedagogiska verkstadsaktiviteter och spel är en viktig del av verksamheten på plan två och för unga erbjuds eget program på kvällstid.

På denna temavisning får gruppen vid sidan av den allmänna presentationen en översikt över Odets verksamhet för barn och unga.

Läsfrämjande

Främjandet av läsande, multilitteracitet och olika läsvanor är bibliotekets kärnområde som stöds till exempel med bokprat, läsecirklar och sagostunder. Barnens lässäkerhet tränas upp i många bibliotek till exempel med hjälp av läshundsverksamheten och barn i alla åldrar kan delta i olika slags evenemang för kollektivt läsande. Lästränarna öppnar upp nya läsupplevelser för kunderna och bibliotekens intressanta och välskötta samlingar vägleder dem till läsningen.

Tyngdpunkten för Odets samlingar finns på plan tre, som också kallas för Bokhimlen. Olika slags materialutställningar och bekväma läsplatser lockar till litteraturen på egen hand eller i sällskap av andra. I Ode erbjuds många olika läsecirklar på olika språk. En viktig del av evenemagsverksamheten är författarbesöken som ordnas i samarbete med förläggare.

På denna temavisning får gruppen vid sidan av den allmänna presentationen en översikt över Odets läsfrämjande verksamhet.

Bokningar

De lediga tiderna är märkta gröna i kalendern, de reserverade röda.

Boka