Tillbaka till artiklar

Byggarna prisades under taklagsfesten

24.5.2018

Ljuden på byggplatsen tystnade och Odet fylldes av gladlynta gäster när man firade den allra första festligheten i huset och höll taklagsfest den 22 maj. Huset och byggmästarna prisades mångstämmigt, först i öppningstalet som hölls av Helsingfors biträdande borgmästare Nasima Razmyar, sedan under de övriga festtalen och ytterligare genom stadsbornas reaktioner när allmänheten för första gången fick bekanta sig med huset under guidade rundturer.

Biträdande borgmästare Nasima Razmyar påminde om hur sällan det är möjligt bygga på en så här central plats. Odet kompletterar gruppen av kulturella byggnader vid Tölöviken i Helsingfors stadskärna. Byggarna sätter sin prägel på Helsingfors och hela Finlands historia.

“Odet byggs direkt i historieböckerna och medborgarnas hjärtan. Biblioteket är ett kärt barn för finländarna och det kommer att ha en ofantlig betydelse för medborgarna. Det blir dessutom en ny sevärdhet i Helsingfors.”

Förutom de otaliga experterna har även medborgarna deltagit i planeringen. Huset värnar om jämställdhet, självutveckling och psykisk tillväxt.

Helsingforsborna har fört fram önskemål om platser för aktiviteter, inlärning och deltagande, berättade Odets direktör Anna-Maria Soininvaara. Huset kommer att vara fullt av liv, därför att bland annat varierande evenemang och evenemangsserier drar publik. Besökarna beräknas uppgå till 10 000 dagligen.

“Odet kommer att bli ett raffinaderi för idéer och tankar där vi skapar ett nytt medborgarsamhälle. Byggnaden är ett märkesprojekt för 100-årsjubileumsåret för Finlands självständighet.”

Soininvaara berättade att huset är unikt i fråga om såväl dess funktioner som form och läge. Det har en fascinerande koppling till en annan byggnad som står för demokrati, då Medborgarläktaren sträcker sig mot Riksdagshuset.

Såframt en osynlig viadukt sträcker sig mellan medborgarläktaren och Riksdagshuset, finns det dock en helt konkret brokonstruktion inom själva Odet. Vi har alltså alla hamnat under bron, skämtade Katri Vänttinen, direktör för Helsingfors bibliotekstjänster, som var ceremonimästare under taklagsfesten.

Kvalitet och säkerhet framhävs numera på byggplatser helt annorlunda än under gångna decennierna. Enligt Kari Alavillamo, direktör för affärsverksamhetsgruppen Lokaler hos YIT, beror detta på åtstramade myndighetskrav, bättre utbildning inom byggbranschen och att man fäster större uppmärksamhet vid övervakningen på byggplatser än förr. Även vid bygget av Odet har kvaliteten och säkerheten framhävts.

“Äran tillfaller byggarna. Var stolta över ert arbete. Så värst många i byggbranschen kommer inte åt att slutföra ett lika viktigt projekt. De kan med skäl känna yrkesstolthet över sina egna hantverk.”

YIT:s arbetsledare Mansoor Ardam (till vänster) och byggarna som strax innan hade jobbat med undertaket på tredje våningen lyssnade förnöjt till lovorden medan de väntade på ärtsoppa.

Under serveringen kunde festfolket se en time-lapse video som projicerades på bakväggen och visade hur huset reste sig ur underjorden upp till yttertaket. I den blivande allaktivitetssalen hade långa bord dukats.

Borgmästare Jan Vapaavuori samt författare, politiker och filmregissör Jörn Donner förde en livlig diskussion med de slevade i sig ärtsoppa. Till höger om Donner satt Odets direktör Anna-Maria Soininvaara och Helsingfors stads kulturdirektör Tuula Haavisto.

Författare, regissör och dramaturg Juha Hurme, som tilldelats Finlandiapriset, såg bibliotek som en väg till världsfred och räddning för mänskligheten.

“Utan biblioteket skulle mänskligheten vältra sig i stenåldern. Bibliotek har en explosiv förändringskraft. Odet kommer att vara träffpunkten för olika kulturer. Det är avsett för såväl “kloka som dårar”. Ni bygger inte vilken kåk som helst, Odet är flaggskeppet för finländska bibliotek. Var stolta över er själva, vi är stolta över er.”

Ett snitt med dans och sång ur verket Metsä (Skogen) av Hanna Brotherus förebådar att det kommande levernet på Odet kommer att stå för en mångsidig kulturinrättning.

Anna-Maria Soininvaara och Pirjo Lipasti (till höger), som jobbar hos Helsingfors stadsbibliotek som ledande planerare för Odet, följde med dansföreställningen och njöt av den trevliga stämningen tillsammans med Matti Lukkarila, direktör för Nationella audiovisuella institutet.

Kalevauva, som i snabb takt nått höjden av stor popularitet, underhöll publiken med munter lyrik, med teman kring allt från snarkande katt till förlossningstalko och hur det är att bo Vanda.

YIT:s ansvarige arbetsledare Tero Seppänen, arbetsledare Mansoor Ardam och biträdande borgmästare Nasima Razmyar växlade till avslutning på taklagsfesten ännu några ord om hur väl bygget har löpt och hur byggarna var välförtjänta av att prisas.

Tero Seppänen och Mansoor Ardam har sett till att bygget har hållit tidsschemat och löpt efter planerna och bestämmelserna. Cirka sjuttio procent av Odet står nu färdigt. Det händer mycket i sommar.

“På sommaren får vi läktningen på fasaden klar och kommer åt att snygga upp gårdsområdet. Inomhus framskrider jobbet med såväl installationsgolv, rör- och eldragningar som undertaket på tredje våningen”, berättar Seppänen.

Festen är över, vardagen börjar genast. Nu siktar vi på nästa fest, i december: invigningen!

Text och foton: Liisa Joensuu/Tmi Magic Words

Dela artikeln