Tillbaka till artiklar

Delaktighetslokalen Brygga stängs efter november

26.11.2020

Efter november upphör verksamheten i delaktighetslokalen Brygga, som ligger i Ode och drivs av stadsmiljösektorn i Helsingfors stad. Nu ordnas majoriteten av invånar- och kundevenemangen som relaterar till stadsmiljön på webben på grund av coronavirussituationen. Senare kommer Helsingforsborna också att betjänas av stadsmiljösektorns nya hus i Fiskehamnen.

Stadsmiljöevenemangen kommer tills vidare att ordnas på webben. Ytterligare information om evenemangen finns på stadsmiljöns webbplats och stadsmiljösektorns kanaler på sociala medier.

Brygga har varit ett försöksutrymme där stadsborna fått information om aktuella projekt och möjligheter till deltagande som relaterar till stadsmiljön. Det har ordnats aktivitetsbaserade utställningar om bland annat gatuarbeten, namn i staden, trafiken och klimatfrågor.

Utställningen Ode till Helsingfors natur kan besökas i Brygga fram till 29.11.2020 enligt Odes öppettider. I utställningen kan man gå på pop-up-naturskyddsområdets stigar eller titta in till fågelscenen längs en spång.

Dela artikeln