Tillbaka till artiklar

Från och med 11.3 kan man låna luftkvalitetsmätare på fyra bibliotek i Helsingfors

13.3.2020

På biblioteken i Östra centrum, Vallgård, Vik och centrumbiblioteket Ode kommer det från och med den 11 mars 2020 att finnas sammanlagt tio luftkvalitetsmätare att låna. Luftkvalitetsmätaren mäter kolmonoxidhalten i utomhusluften, och mätvärdet kan läsas från en app som laddas ner till telefonen.

Luftkvalitetsmätaren fästs vid handleden så att den alltid är med. Den sänder data via bluetooth till användarens telefon och mätresultatet kan läsas via appen Oo, utvecklad av geme.io. Informationen förmedlas också till Helsingfors universitet där den används i forskningssyfte. Vem som helst kan följa med mätresultaten via geme.ios webbplats och på infotavlor i de bibliotek som lånar ut mätarna. Målet är att samla in så mångsidig information om luftkvaliteten på olika områden som möjligt.

– Genom att mäta halten av kolmonoxid får man en generell bild av luftkvaliteten och informationen kan utnyttjas på många sätt i stadsplaneringen, berättar Janne Edgren som är verkställande direktör vid Loopshore Oy, som utvecklat mätarna. Genom att mäta luftkvaliteten får vi till exempel information om områden från vilka det kunde vara bra att avleda trafiken vid vissa tider på dygnet. I Norge har luftkvalitetsdata till exempel använts så att vissa områden har begränsningar för personbilar vid tider då luftkvaliteten är dålig. Samtidigt har det gjorts billigare att åka kollektivt, berättar Edgren.

De luftkvalitetsmätare som biblioteken kommer att låna ut är ännu i prototypskedet.

– Mätarna är ännu inte fullkomligt färdiga, så all feedback och all information om användarnas erfarenheter är synnerligen viktiga då vi utvecklar mätarna, berättar Edgren. Han hoppas att biblioteksanvändarna vill testa mätarna och på det sättet bidra till stadens utveckling.

Utlåningen av luftkvalitetsmätare från biblioteken är en del av projektet UrbanSense som är ett samprojekt för Helsingfors stad, Helsingfors universitet och innovationsbolaget Forum Virium. I projektet används 5G-lösningar för observation av stadsmiljön och luftkvaliteten i realtid.

– Bibliotekens roll är att främja tillgången till information och social debatt, och det är precis vad luftkvalitetsmätarna som skall testas gör. Det är fint att tillsammans med våra kunder få delta i denna typ av datainsamling, vars mål är att få en bättre bild av vår gemensamma miljö, säger Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsten i Helsingfors.

Nu i försöksskedet har luftkvalitetsmätarna tillverkats med en 3D-printer och materialet är bionedbrytbar plast. Lånetiden är två veckor. Mätarna kan inte reserveras och lånet kan inte förnyas. Luftkvalitetsmätarna finns i bibliotekets samlingar tillsvidare.

Dela artikeln