Tillbaka till artiklar

Helsingfors handikappråds tillgänglighetsutmärkelse till Ode

4.12.2019

På internationella handikappdagen beviljade Helsingfors stads handikappråd centrumbiblioteket Ode tillgänglighetsutmärkelsen 2019.

Handikapprådet ville lyfta fram det målmedvetna arbetet för tillgänglighet vid planeringen av Ode.

”Tillgängligheten blir oftast osynlig när omgivningen har anpassats, men hindren märks lätt när man har glömt att bygga en tillgänglig miljö”, säger handikapprådets vice ordförande Timo Lehtonen.

Helsingfors stads handikappråd beviljar årligen en tillgänglighetsutmärkelse till en person eller en åtgärd som har främjat delaktighet på lika villkor och lättillgänglig service för invånare med funktionsvariationer.

Ode betjänar alla helsingforsare, huvudstadsregionens invånare samt inhemska och utländska turister. Det är ett tillgängligt, nåbart och funktionellt vardagsrum. Odes lokaler gör det möjligt för alla att delta, fungera och uppleva på lika villkor.

Ode är det första finländska biblioteket där man har beaktat tillgänglighet och nåbarhet i så här stor utsträckning, redan i byggskedet. Lösningarna stöder barn och vuxna med olika funktionsvariationer.

Det går bra att röra sig självständigt i Ode, exempelvis med taktila kartor som hjälper synskadade. Listerna på golvet leder till rätt plats och hissarna berättar i vilken våning man är. På så sätt kan personer med olika funktionsvariationer tryggt nå alla ställen i byggnaden”, berättar Lehtonen.

Läs mer om handikapprådet

Dela artikeln