Tillbaka till artiklar

Helsingfors stadsorkester spelar lunchkonserter på stadens bibliotek i höst

13.8.2020

I höst spelas det kammarmusik på Helsingfors bibliotek när biblioteksturnén Orkestern kommer till ditt bibliotek, som stadsorkestern och stadsbiblioteken har ordnat tillsammans, startar den 1 september. Under turnén får man höra konserter såväl på alla 37 lokala bibliotek i Helsingfors som i bokbussarna.

Den första konserten hålls tisdagen den 1 september på biblioteket i Vallgård. Den sista kon-serten under turnén hålls torsdagen den 22 oktober på Drumsö bibliotek. Konserterna ord-nas varje vardag vid lunchtid under perioden 1.9–22.10 på något av Helsingfors stads biblio-tek. Lunchkonserterna är cirka en halv timme långa kammarmusikhälsningar. Helsingfors stadsorkesters musiker finns således på plats i olika mindre besättningar för kammarmusik.

Arrangemanget är det första samarbetet av den här storleksordningen mellan Helsingfors stadsorkester och stadsbiblioteken. Turnén gör högklassiga kammarmusikkonserter tillgäng-liga för helsingforsborna i stor utsträckning. Det är fritt tillträde till konserterna, liksom alltid till evenemangen på Helsingfors stadsbibliotek.

”När stadsorkesterns intendent Aleksi Malmberg ringde upp mig i slutet på våren och före-slog att orkesterns musiker gör en biblioteksturné kändes det som en födelsedagspresent för stadsbiblioteket, som öppnade sitt första bibliotek på hösten för 160 år sedan. På födel-sedagen den här hösten känns det särskilt fint att få musik till alla våra bibliotek. Jag förvän-tar mig att såväl musikerna som bibliotekens kunder får uppleva många gripande och unika konserter”, säger Katri Vänttinen, direktör för Helsingfors bibliotekstjänster.

”Nästan fyrtio bibliotek runt om i staden är även med internationella mått mätt ett betydande nätverk som Helsingfors får vara stolt över. Jag är väldigt glad över att Helsingfors stadsor-kester och stadsbibliotek under denna exceptionella höst tillsammans kan bjuda på dagliga musikstunder nära stadsborna. Det berättar mycket om talkoandan i Helsingfors”, säger Helsingfors stadsorkesters intendent Aleksi Malmberg.

Närmare information om konsertprogrammet publiceras i slutet av augusti på webbplatsen Helmet.fi. Tidtabellen för turnén finns att läsa på webbplatsen www.helmet.fi/biblioteksturne.

Under konserterna följer vi THL:s och UKM:s anvisningar om anordnade av offentliga eve-nemang. Under konserterna beaktar vi säkerhetsavstånden och på biblioteken finns det möj-ligheter att tvätta händerna och att använda handsprit.

Dela artikeln