Tillbaka till artiklar

I Maskinrummet förbereder vi för ännu bättre service än tidigare

25.3.2020

Siina Tiuraniemi

På andra våningen i Ode finns Stadsverkstaden, där vem som helst får komma och pröva använda olika maskiner och apparater. I de allmänna utrymmena i verkstaden får man använda storbildsskrivaren, vinylskäraren, symaskiner, 3D-skrivarna och flera andra liknande mojänger. Idén med Stadsverkstaden är att alla är välkomna till biblioteket för att lära sig och vi bibliotekarier hjälper till med användningen av vår utrustning. Användningen av våra utrymmen är gratis, men för användningen av en del maskiner, t.ex. 3D-skrivaren, krävs en liten materialkostnad.

På andra våningen finns även Maskinrummet, som är avskiljt från de allmänna utrymmena av en glasvägg. Där hittar vi bland annat laserskrivaren och UV-skrivaren. I det här utrymmet kan man boka tid även på våra elektronikarbetsstationer för att pyssla med egna projekt av olika slag. Då Ode igen öppnar sina dörrar, kan vem som helst lätt och behändigt boka tid till vår utrustning genom webbsajten Varaamo. Våra besökare har förverkligat många fina projekt i Maskinrummet, tex. smycken de själva har designat, byggmodeller, brädspel och övriga utsmycknads- och bruksföremål.

Maskinrummet öppnades för allmänheten först ett år efter att biblioteket öppnades. Rummets maskiner är härliga, men kan vara lite komplicerade och användningen av dem kräver oftast att någon är där för att visa kunden hur man ska göra. Användningen av fel material i en viss maskin och andra liknande små misstag kan orsaka farliga situationer. I början hade vi problem med eltillförseln i Maskinrummet och när vi väl löste det problemet, hade vi svårt att hitta tillräckligt med personal för att bemanna rummet.

Det största utmaningen för oss var att fortbilda vår personal så att vi kunde se till att en kunnig anställd fanns på plats under hela öppethållningstiden, detta samtidigt som vi givetvis skulle se till att ta hand om allt det övriga arbetet och all annan verksamhet i hela biblioteket. Vi kämpade på, och efter stora ansträningar lyckades vi ändå öppna Maskinrummet för kundernas bruk, men med rätt begränsade öppethållningstider. Det är viktigt för oss att tröskeln att boka in sig i och lära sig använda utrustningen i Maskinrummet är så låg som möjligt, och man behöver inte kunna behärska maskinerna för att göra det. Vi hjälper alltid till.

Fortbildningar och fanérskivor

Under det här undantagstillståndet vi lever i nu, har våra kunniga Maskinrumsbibliotekarier hållit fortbildningar för den övriga personalen som i sin tur har kunnande och kompetens för annat biblioteksjobb. Vi har fortbildat oss i små grupper i taget och har varit noga med att hålla tillräckligt med skyddsutrymme mellan varandra. Vi installerade en stor datorskärm i Maskinrummet där alla på avstånd har kunnat följa med utbildningen utan att flockas vid och knappra på samma lilla laptop-dator.

Maskinrummet har ända sedan det öppnades varit bokat så gott som hela tiden, våra kunder har verkligen tyckt om det. Vi hoppas att vi efter de här veckorna då vi har stängt kommer att kunna utvidga Maskinrummets öppethållningstider så att ni får komma hit och förverkliga ytterligare fina och kreativa projekt. Fram tills dess har alla gott om tid för att göra planer för vad allt man kan göra tillsammans med oss på bibban då Ode igen öppnar sina dörrar.

Kanske någon målar en målning som vi med UV-skrivaren överför till en stor fanérskiva som sedan beskärs på laserskrivaren till ett vackert pussel? Det vore fint!

 

(Artikeln är skriven på finska och översatt till svenska av Mathias Rosenlund.)

 

Dela artikeln