Tillbaka till artiklar

Konstverket på Odes spiraltrappa kan ses på nätet

14.1.2021

Verket ”Omistuskirjoitus” (Dedikation) på Odes trappa finns nu också tillgänglig på Odes webbplats. Det här elektroniska tillägget designat av konstnär Otto Karvonen gör att verket nu är tillgängligt för en allt större publik. I tillägget hittas verkets ord på tio olika språk tillsammans med en uppläst version.

”Verket Omistuskirjoitus är ett starkt visuellt, finskspråkigt verk som finns på bibliotekets trappa. Tyvärr gör detta att synskadade och rörelsehämmade personer samt de som inte kan finska inte kan uppleva konstverket. Jag ville korrigera det här och också mer allmänt studera hur man kunde tillämpa tankarna kring tillgänglighet och nåbarhet på offentlig konst”, säger Karvonen.

Otto Karvonens verk är en dedikation till bibliotekets besökare – och också till dem som inte besöker biblioteket. För verket samlades dedikationer genom en offentlig kampanj, där vem som helst fick föreslå vem biblioteket borde dedikeras till. Verket påminner om att biblioteket verkligen tillhör oss alla, oavsett härkomst, ålder, förmögenhet eller någon annan faktor. Biblioteket arbetar för att de grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom rätten till information och yttrandefrihet, tillgodoses på samma sätt för alla.

De ord som målats i Odes trappa har valts ut av en jury som konstnären utsett. Ordens inbördes ordning är slumpmässig, och verket är inte tänkt att läsas i någon särskild riktning. Ibland kan det finnas vissa samband och paralleller mellan ord som står nära varandra, men betraktaren får själv hitta dem.

Bekanta dig med verket Omistuskirjoitus på nätet

Dela artikeln