Tillbaka till artiklar

Ljudfyren i Ode 2.0

19.3.2021

Spännande ljud hörs vid Odes ingång intill Elielplanen. Vad är det riktigt frågan om? Det handlar ju såklart om vår nya ljudfyr, som togs i bruk i slutet av januari.

Under hösten 2020 fick vi mycket respons om att volymen i ljudfyren är rätt hög och att en del av våra kunder till och med blev rädda för den. På basis av responsen bestämde vi oss för att påbörja förändringsarbetena av ljudfyren. Arbetena utfördes tillsammans med Granlunds ljudplanerare Aki Päivärinne och erfarenhetsexperter. På detta sätt utvecklades ljudet till så fungerande som möjligt, så att det betjänar sin målgrupp. Synskadade i Helsingfors och Nyland rf. och Synskadades förbund fungerade som erfarenhetsexperter.

Tillgängligheten har från första början varit en viktig del av planeringen av Ode. Ljudfyren är en del av den. Vad i all sin dar är då en ljudfyr och vilken är dess betydelse för synskadade? Erfarenhetsexperterna svarar på dessa frågor:

”Ljudfyren hjälper den synskadade att orientera sig i omgivningen och därmed att röra sig självständigt. Den ger riktningen både då man närmar sig objektet och då man går bort från det. I de finska vinteromständigheterna är ljudfyren det ända hjälpmedlet för orientering som fungerar utomhus, då de förhöjda ränderna, som känns igen med den vita käppen, täcks av snön.

Ytterligare berättar ljudfyrer det exakta läget för ingången. Till exempel synskadade som anländer till byggnaden har nytta av denna, eftersom bilföraren inte får följa kunden till dörren utan extra ersättning. På detta sätt underlättas den synskadades självständiga färd från bilen till dörren.

Ljudfyren kan även fungera som en mötesplats. Den synskadade kan till exempel komma överens om att träffa sin medhjälpare under ljudfyren, och på detta sätt vara säker på att hen befinner sig just på rätt ställe. Ytterligare hjälper ljudfyren till med att lokalisera platsen, oberoende om hen var på väg till objektet eller inte.”

Som vi märker har ljudfyren flera olika uppgifter. Som byggnad är Ode central och på detta sätt har även ljudfyren en viktig uppgift såväl som lägesdefinierare och som guide. Vad måste då beaktas då man planerar ljudet för ljudfyren?

Ljudet i fyren måste samtidigt vara hörbart och urskiljbart från det övriga trafikoljudet, men å andra sidan får ljudet heller inte vara störande. Till skillnad från varningsljud, bör ljudet i fyren vara en behaglig lockton, som informerar att man säkert kan närma sig ljudet. Till exempel ljudet av backningssummern i lastbilar signalerar om fara och ber utomstående att hålla sig undan. Ljudet bör vara tydligt även för en person med både hörsel- och synskada som använder hörapparat.

Ytterligare måste elakustiska egenskaper beaktas i ljudfyrens tekniska planering, så att ljudet riktas i rätt riktning. En så kallad pelarhögtalare, som monterats vågrätt, används i ljudfyren i Ode.

Ljudfyren i Ode är planerad specifikt för Ode och därtill har den även sitt eget ljud. Ljudplaneraren Aki Päivärinne kommenterar uppkomsten av ljudet:

”Ljudplaneringen för ljudfyren uppstod genom en flerfasig process. Ljudet som hörs i ljudfyren är ett slags mikrokollage, eftersom det innehåller ljud med olika bakgrunder. Kören som hörs i ljudet heter Världens Kör och den leddes då av Raija Silfverberg. Redan under hösten 2019 bandades material in med kören i en konsertsal vid namnet Nya Paviljongen, säger Aki.

Aki tillägger ännu att ”ljudfyren även innehåller knäppljud som utförts med hjälp av kotthantering samt ljudet av vattendroppar. Alla ljuden valdes till innehållet med tanke på sin egen natur och även för att fyrens innehåll enligt sitt ljudspektrum psyko-akustiskt sett skulle vara så fungerande som möjligt.”

Skapandet av ljudfyren är så att säga en flerfasig process, där många olika saker måste beaktas. På grund av detta är det även bra att erfarenhetsexperter deltar i arbetet, så att ljudfyren blir fungerande. Synskadades förbund och Synskadade i Helsingfors och Nyland rf. kan hjälpa till vid olika förfrågningar gällande synskada. Till exempel just biblioteken kan få hjälp av dem i tillgänglighetsärenden.

Lyssna på ljudet i ljudfyren i Ode:

Juha Sylberg från Synskadades förbund, Jari Pekola från Synskadade i Helsingfors och Nyland rf. och ljudplaneraren Aki Päivärinne intervjuades till denna text.

Dela artikeln