Lokaler / Arrangera ett evenemang

Arrangera ett evenemang

Såväl små som stora evenemangsarrangörer är välkomna till Ode. Ode har tillgängliga evenemangslokaler för många olika slags evenemang och de är utrustade med olika typer av teknik. Oavsett om du vill laga mat med kompisarna, ha en spelning med ditt band, ordna en paneldiskussion eller ordna releasefest har vi en lämplig lokal.

Välkommen att ordna ett evenemang på Ode!

Som bibliotek vill vi ge människor mångsidig information om världen samt dess små och stora fenomen. Hos oss kan du ordna evenemang med anknytning till litteratur, kultur och musik, men även debatter eller föreläsningar om olika teman. Evenemang som är öppna för alla, det vill säga som inte kräver anmälan eller inträdesavgift, kan ordnas avgiftsfritt.

Läs mer om hur du ordnar ett öppet evenemang

Vi vill att de evenemang som ordnas hos oss ska tilltala olika typer av människor, så att även sporadiska besökare hittar något som passar dem. Vi strävar efter en mångsidighet i evenemangen, och därför tar vi normalt inte emot evenemangsserier. Om du vill ordna ett privat evenemang eller ett evenemang med inträdesavgift på Ode, kan du göra det mot en avgift.

Läs mer om hur du ordnar ett privat eller avgiftsbelagt evenemang

Så här ordnar du ett evenemang på Ode

1. Skicka oss ditt evenemangsförslag
2. Berätta för oss vilken teknik och utrustning du behöver
3. Marknadsför ditt evenemang i olika kanaler
4. Kom till Ode på dagen för evenemanget

Läs mer detaljerade anvisningar för hur du ordnar ett evenemang

Litterärt evenemang

Bokhimlen på Odes tredje våning lämpar sig utmärkt för litterära evenemang. Exempelvis en releasefest för en bok eller ett samtal om litteratur passar perfekt här. Lokalen lämpar sig för ungefär en timme långa evenemang för 10–50 personer, som är öppna för alla och lämpar sig för ett öppet utrymme. Ode kan bidra med högtalare och mikrofoner för 1–4 talare. Användningen av lokalen kostar ingenting. Om du behöver plats för en större publik kan litterära evenemang ordnas även i våra andra evenemangslokaler. Användningen av lokalen kan då vara avgiftsbelagd. Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett evenemang lämpar sig för Bokhimlen skickas till oodi.aikuiset@hel.fi

Om du vill ordna ett slutet litterärt evenemang, exempelvis en releasefest för inbjudna gäster, kan du boka någon av Odes avgiftsbelagda evenemangslokaler. Observera att användningen av lokalen då i allmänhet är avgiftsbelagd.

Läs mer om hur du ordnar ett privat evenemang

Publikevenemang

Maijasalen och Kino Regina lämpar sig utmärkt för olika publikevenemang. Exempelvis samtalstillställningar, offentliga föreläsningar och seminarier lämpar sig väl för dessa lokaler. I samband med evenemanget kan man också beställa servering från Odes restaurang.

Maijasalen är försedd med omfattande presentationsteknik och kan möbleras på många olika sätt. Maijasalen kan utrustas med såväl bord för grupparbeten som en auditorieläktare. Maijasalen har plats för upp till 180 personer, men fungerar också bra för mindre tillställningar.

Kino Reginas stiliga läktare har plats för 250 personer och lämpar sig bra även för större seminarier eller konferenser.
Du kan kontakta oss per e-post, om du har frågor om huruvida ditt evenemang lämpar sig för Ode: oodi.tilat@hel.fi

Läs mer om Maijasalen

Läs mer om Kino Regina

Musikevenemang

Ode har två utmärkta lokaler för musikevenemang. Lugna, akustiska och korta musikframträdanden passar bra i Bokhimlen på tredje våningen. I Maijasalen på första våningen finns mångsidig presentationsteknik, inklusive ljusteknik och högtalare av god kvalitet. Lokalen har plats för 100–180 åskådare, beroende på hurdan läktare man bygger upp.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst musik evenemang är lämpligt skickas till oodi.tilat@hel.fi

Evenemang för barn

På området för barn på tredje våningen kan man ordna öppna och avgiftsfria evenemang för barn och familjer. Evenemang kan ordnas i det öppna utrymmet eller i evenemangslokalen för barn, som även är utrustad med bild- och ljudåtergivning. Området lämpar sig exempelvis för releasefester för barnböcker eller musikevenemang för barn, samt för småskaliga teaterföreställningar.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst evenemang är lämpligt skickas till oodi.lapsetjanuoret@hel.fi

Konstutställning

Ode koncentrerar sig på att visa teknologiförmedlad konst, det vill säga verk som är planerade för att visas i digital form. På Ode kan man ordna små och större mediekonstutställningar eller konstevenemang. För såväl verkstäder, visningar och mediekonsthelheter erbjuder vi olika tekniska presentationsytor och lokaler som är lämpliga för konstanvändning.

Om du vill ordna en utställning på Ode, skriv en kort utställningsansökan som anger verkets karaktär och natur. Berätta åtminstone följande saker i din ansökan:

  • Vad handlar verket om och ur vilket perspektiv samt en eventuell målpublik
  • Verkets format, tekniska krav och mått
  • Önskad tidpunkt för utställningen
  • Bilder/video/annat smakprov som exemplifierar utställningsidén

Skicka ansökan per e-post: sanna.m.huttunen@hel.fi (Sanna Huttunen)

Filmvisning

Biosalongen Kino Regina på Odes första våning kan bokas för filmvisningar. Biosalongen kan bokas för privata filmvisningar måndagar kl. 9–21, tisdagar till fredagar kl. 9–16 och lördagar till söndagar kl. 10–12. Övriga tider ansvarar Nationella audiovisuella institutet (KAVI) för filmverksamheten. Lokalen har plats för 250 personer och man kan visa filmer från en dator eller dvd. Om du visar en film som DCP-kopia eller motsvarande måste du separat hyra en maskinist från KAVI.

Kontaktuppgifter till KAVI

Det går också att visa filmer i Maijasalen. Lokalen kan utrustas med en stigande läktare med 100–180 platser för filmvisningar. Salen har en vit duk där man kan projicera en bild på 5 x 2,5 meter.

Observera att du måste ha tillstånd för att visa upphovsrättsskyddat material på Ode. Som evenemangsarrangör ansvarar du också för att man följer förpliktelserna i lagen om bildprogram (710/2011), till exempel iakttagande av åldersgränser för bildprogram.

Läs mer om Maijasalen och Kino Regina och boka en lämplig lokal för din filmvisning. Du kan också kontakta oss per e-post, om du har frågor om huruvida ditt evenemang lämpar sig för Ode: oodi.tilat@hel.fi

Läs mer om Maijasalen

Läs mer om Kino Regina

Matevenemang

Födelsedagsfest med kompisarna, rekreationsdag för arbetsplatsen, en trevlig stund av matlagning tillsammans, eller är köket hemma helt enkelt för litet för allt du tänkt baka? På Odes andra våning finns ett kök, där man kan ordna olika evenemang kring mat och matlagning. Köket lämpar sig väl för undervisning i matlagning. I köket kan man också ordna öppna publikevenemang, såsom en releasefest för en kokbok.
Mer information om Odes kök och huruvida ditt evenemang lämpar sig för Ode: oodi.tilat@hel.fi

Läs mer om Odes kök

Pop up -evenemang

På Odes första våning kan man ordna småskaliga pop up -evenemang. Lokalen lämpar sig exempelvis för presentation av organisationers och föreningars verksamhet eller olika allmännyttiga tjänster. Observera att man inte får utöva kommersiell verksamhet i pop up -området.

I entrén på första våningen kan man också ordna publikevenemang som är öppna och lämpar sig för ett allmänt utrymme. Lokalen kan möbleras med stolar för omkring tjugo personer.

Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst evenemang är lämpligt skickas till oodi.tilat@hel.fi

Läs mer om pop up -området

Evenemang under Odes takskägg

Utanför Ode, under takskägget, kan man ordna olika evenemang, såsom småskaliga musikevenemang eller andra framträdanden. Ode kan bidra med elektricitet och eventuellt även annan teknik till evenemanget.

Evenemangen ska avtalas med Ode i förväg. Förfrågningar om lediga tider och huruvida ett visst evenemang lämpar sig under Odes takskägg skickas till oodi.tilat@hel.fi

Observera att man behöver tillstånd från stadsmiljösektorn om evenemanget även använder delar av Medborgartorget. Om du vill ordna ett evenemang endast på Medborgartorget ska du också ansöka om tillstånd hos stadsmiljösektorn.

Läs mer om tillståndsförfarandet för allmänna områden