Tillbaka till artiklar

Målningen av Odes träfasad börjar 4 juni

3.6.2019

YIT inleder målningen av Odes träfasad den 4 juni 2019. Träfasadens färg ändras inte på grund av arbetet, eftersom ytbehandlingen görs med en färglös och vattenlöslig speciallasyr. Fasadbeklädnadens material är inhemsk gran.

Träfasadens målning hör till byggnadens planerade underhållsarbeten. På grund av väderleksförhållanden flyttades en del av fasadens ytbehandlingsarbete från hösten 2018 till sommaren 2019. Enligt underhållsplanen får Odes fasad en ny ytbehandling med fyra års mellanrum.

Ytbehandlingsarbetet beräknas ta från två till tre månader beroende på vädret. Det behandlade området avgränsas med staket på gårdsplanen nedan om fasaden. Verksamheten på 1:a våningens terrass måste avbrytas stundvis under arbetets gång. För övrigt kan biblioteket användas som normalt. Medborgarbalkongen är också i bruk som vanligt under arbetet.

Dela artikeln