Tillbaka till artiklar

Ode öppnar dörrarna till immersiv konst

3.7.2020

Mediekuben är ett gemensamt projekt för Ode, Centret för konstfrämjande, Muu ry och Konstuniversitetet, som förser Kuben, ett rum med väggar av smart glas på Centrumbiblioteket Ode, med immersiva mediekonstverk.

”Vi utmanade konstnärerna att skapa immersiva verk, som ger betraktaren en upplevelse av att sugas in i verket. Målet är att hitta nya, intressanta och upplevelsebaserade sätt att presentera innehåll”, säger specialbibliotekarie Sanna Huttunen.

Under projektet har man arbetat med begreppet immersion i både teori och praktik i utrymmet Kuben i Ode. Vi har också haft utmaningar; tekniken har inte låtit konstnärerna komma lätt undan. Samtidigt möjliggör dock tekniken en spelliknande och interaktiv upplevelse, där betraktaren kan bli en del av berättelsen exempelvis genom att röra vid figurerna i verket.

”Biblioteket är berättelsernas hem, och vi vill erbjuda många olika sätt att uppleva dem. Med hjälp av mediekonst kan man behandla komplicerade frågor och teman på ett upplevelseorienterat sätt. Då är exempelvis läskunnighet inte en förutsättning för att uppleva berättelsen”, tillägger Huttunen.

Mediekuben ingår i Utvecklingsprogrammet för konstnärsexpertis och konstförmedling inom Centret för konstfrämjande, som synliggör nya tillämpningar av konstnärligt kunnande .De första verken som är planerade specifikt för Kuben kommer till Ode sommaren 2020. I de verk som valts ut av handledarna för projektet Mediekuben, mediekonstnären Jukka Hautamäki och mediekonstproducenten Marko Tandefelt, se man trots de dystra aktuella temana även en speciell humor, hopp och gnista.

I juli 2020 presenteras Joonas Hyvönens (f. 1990) God’s Flat Earth is Drowning. Verket, som skapats med hjälp av 3D-modeller, tar upp klimatförändringen och klimatångest samt länkar dem till åskådarens spekulativa framtid och propaganda. Verket rör sig i gränslandet mellan verklighet och overklighet, realism och simulering. Användningen av en spelmotor för att generera en dialog ger varje åskådare en unik upplevelse.

Enligt kuratorerna för projektet får God’s Flat Earth is Drowning betraktaren att reflektera över olika faktorer som anknyter till vår framtid: hopp, rädsla samt vår gemensamma roll i att hålla naturen på vår hemplanet vid liv.

Vilken sorts konstnär är du, Joonas Hyvönen?

”Jag är en bildkonstnär från Helsingfors, som utexaminerades från Bildkonstakademin 2016. Jag arbetar mest med digitala verktyg, särskilt 3D-animation. Mina teman berör också ofta större samhälleliga fenomen som anknyter till digital teknik.”

Varför vill du visa just det här verket på Ode?

God’s Flat Earth Is Drowning är redan från börjat planerat för Kuben i Ode. Dess dialogdrivna form – en avbildning av ett slags möte – är inspirerad av Odes andra våning som ett offentligt utrymme och ett så kallat makerspace. Verket är också tekniskt sett skräddarsytt för Kubens särskilda förutsättningar.”

Mer om Joonas Hyvönens konstverk

Ami Lindholms (f. 1982) Oodin Äidit visas i Kuben i augusti 2020. Verket består av en serie animerade stunder ur vardagslivet och föräldraskapet, särskilt olika aspekter av moderskapet. I de tecknade animationerna blir de trötta mammorna helt utmattade av vardagssituationerna, tills betraktaren rycker in för att hjälpa till. Mamman blir då piggare och orkar igen. Bakgrundsmaterialet till verket samlades i från mammor och familjer, bland annat via diskussioner på internet inför mors dag.

Enligt Jukka Hautamäki och Marko Tandefelt närmar sig Oodin Äidit betraktaren och temat med värme, empati och vardaglig humor. Verket kombinerar också på ett intressant sätt Ami Lindholms bakgrund som animatör, det immersiva rumsliga historieberättandets möjligheter och den tecknade seriens formspråk.

Vilken sorts konstnär är du, Ami Lindholm?

”Min uppgift som konstnär är att uppmuntra och ge hopp. Oavsett hur hopplös situationen verkar försöker jag alltid hitta en lösning, även om jag själv måste hitta på den genom att teckna. Under de senaste åren har jag fokuserat på att avbilda föräldraskapet och roa trötta föräldrar.”

Varför vill du visa just det här verket på Ode?

”Verket visar för alla besökare på Ode att det är så här föräldraskapet ser ut. Jag vill lyfta fram mammornas utmattning och visa upp barnfamiljernas trötta vardag. Undantagsvårens trötthet känns överallt, och det kan kännas befriande att se att det har varit tungt även för andra. Betraktaren får komma med i verket och hjälpa föräldrarna.”

Mer om Ami Lindholms konstverk

Dela artikeln