Tillgänglighet

Tillgänglighet

I lokalen

  • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga.
  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler och ytmaterialet ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.
  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.
  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.
paikkamerkki

Lokaler

Läs mer om Odes tre våningar.