Tillgänglighet

Tillgänglighet

I lokalen

  • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga.
  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler och ytmaterialet ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.
  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.
paikkamerkki

Lokaler och funktioner

Läs mer om Odes tre våningar.