Prislista för utrymmen som kan bokas i Ode

Om du anordnar ett evenemang i samarbete med Ode, ett offentligt evenemang som är öppet för alla eller verksamhet som Ode anser är sådan kulturverksamhet som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde, kan du ha möjlighet att använda lokalerna till kulturpris eller gratis. Därför ska du gärna beskriva evenemanget närmare i samband med bokningen.

Maija-salen
á pris inkl. moms
Dag 1 200,00 1 488,00
4 timmar 720,00 892,80
Timme 200,00 248,00
Kulturellt pris á pris inkl. moms
Dag 480,00 595,20
4 timmar 288,00 357,12
Timme 80,00 99,20
Kino Regina
á pris inkl. moms
Dag 1 300,00 1 612,00
4 timmar 780,00 967,20
Timme 220,00 272,80
Kulturellt pris á pris inkl. moms
Dag 520,00 644,80
4 timmar 312,00 386,88
Timme 88,00 109,12
Evenemangslokalen Kuben
á pris inkl. moms
Dag 500,00 620,00
4 timmar 300,00 372,00
Timme 85,00 105,40
Kulturellt pris á pris inkl. moms
Dag 200,00 248,00
4 timmar 120,00 148,80
Timme 34,00 42,16
Smågruppskök
á pris inkl. moms
Dag 150,00 186,00
4 timmar 90,00 111,60
Timme 85,00 105,40
Kulturellt pris á pris inkl. moms
Dag 60,00 74,40
4 timmar 36,00 44,64
Timme 34,00 42,16

Bokningspriserna gäller för Odes öppettider.
Städning ingår i hyran för utrymmet. Ytterligare tjänster enligt avtal.