Tillbaka till artiklar

Vad i all världen är en Ljudfyr?

21.8.2020

Sedan en tid har våra besökare kunnat höra spännande ljud vid den södra ingången till Ode. Vad är det egentligen fråga om? Ända sedan Ode började planeras har man tagit i beaktande allas tillgänglighet. Den ljudfyr som finns vid Odes södra ingång är en del av denna planering. Ljudfyren underlättar bibliotekets tillgänglighet för blinda och människor med nedsatt synförmåga. Ljudinnehållet i fyren är planerad så att ljudkällan så lätt som möjligt ska kunna lokaliseras bland de många övriga ljud som förekommer i den livliga stadsmiljön i Odes närhet.

Ljudfyrens innehåll har planerats av Aki Päivärinne från Granlund AB och är genomförd i samarbete med en mångkulturell kvinnokör som under ledning av Raija Silfverberg spelat in fyrens ljudkluster. Så här beskriver Aki Päivärinne verkets ljudvärld: ”Ackorden avlöser varandra i led, så att ett ackordkluster åtföljs av huvudackorden i nästa kluster som skugglika viskningar. Även de dissonerande pauserna mellan klustren har sitt syfte då de skapar intressanta spänningar samt avlösningen av desamma. Utöver körmaterialet hör vi i ljudfyrens innehåll även smattrande och schyschande ljud som underlättar lokaliseringen av den.”

Ljudfyren är förverkligad med hjälp av en horisontell pelarhögtalare, som gör att man lätt kan skapa en lättupptäckt ljudkil. I urvalet av fyrens material har man tagit i beaktande kunskap om människans hörsel samt beaktat estetiska värden i utformningen av både fyrens ljudmaterial samt visuella uttryck. Ljudfyren är i funktion under Odes öppethållningstider.

Dela artikeln