Vad är Ode?

Ode, Helsingfors centrumbibliotek, är en levande mötesplats på Medborgarplatsen, i hjärtat av Helsingfors

Ode kompletterar den kultur- och mediekoncentration som utgörs av Musikhuset, Finlandiahuset, Sanomahuset och museet för nutidskonst Kiasma. Det erbjuder ett icke-kommersiellt offentligt stadsrum som är öppet för alla mittemot riksdagshuset.

Vad är Ode?

Ode är en evenemangsplats, ett läsandets hus och en mångsidig stadsupplevelse. Det bjuder på kunskap, nya färdigheter och berättelser, och är lättillgänglig för inlärning, inlevelse, arbete och avkoppling. Det är ett modernt bibliotek och en levande och funktionell mötesplats till för alla stadsbor.

Läs mer om Ode:

Arkitektur

Odet har planerats av arkitektbyrån ALA som vann den öppna internationella arkitekturtävlingen om centrumbiblioteket 2013.

Läs mer

Planering av tjänsterna

Odet har planerats tillsammans med stadsborna så att det på det bästa möjliga sätt ska svara på de önskemål och behov som användarna av biblioteket har.

Läs mer

Lokaler och funktioner

Var och en av de tre våningarna i Ode har en egen karaktär alltefter vilka möjligheter de erbjuder. I Ode finns rum för både tysta och mera högljudda aktiviteter.

Läs mer

Ofta ställda frågor

Vad är Odet? Se ofta ställda frågor.

Läs mer