Tutustumiskierrokset / Ammatilliset ryhmät

Tervetuloa Oodiin!

Huomioikaa suunnitellessanne vierailukäyntiä Oodiin: jotta pystymme takaamaan kaikille turvallisen vierailun, ryhmien koko on toistaiseksi rajoitettu 10 henkilöön. Pystymme kierrättämään maksimissaan kaksi ryhmää samanaikaisesti, joten ryhmäkokonne ei voi ylittää 20 henkilöä. 

Tarjoamme Oodi-vierailuja ensisijaisesti työssä oleville kirjastoammattilaisille sekä vastaavanlaisia julkisia palveluita suunnitteleville, jotka haluavat tutustua Oodin palveluihin ja toimintaan kehittääkseen omia palvelujaan. Kaikki kierrokset ovat pitkälti samansisältöisiä. Pyydämme huomioimaan, että emme valitettavasti pysty tarjoamaan sisällöltään yksilöllisesti räätälöityjä kierroksia.

Oodin tiimit

Oodissa henkilökunta työskentelee viidessä itseohjautuvassa tiimissä: sisältötiimi, lasten- ja nuortentiimi, asiakaskokemustiimi, digitiimi sekä tilat, tapahtumat ja osallisuus -tiimi. Kaikki kierrokset ovat samansisältöisiä. Jos ryhmänne on erityisesti kiinnostunut tietyn tiimin toiminnasta tai sen tuottamista palveluista, voitte toivoa oppaaksi henkilökunnan jäsentä kyseisestä tiimistä. Alta löydät lisätietoa tiimien toiminnasta ja palveluista:

Tutustu tiimeihin

Sisältötiimi
Lasten- ja nuortentiimi
Asiakaskokemustiimi
Tilat, tapahtumat ja osallisuus -tiimi
Kaupunkiverstas, studiot ja pelipalvelut

Katso varaustilanne

Sisältötiimi

Tiimin jäsenet vastaavat Oodin kokoelmanhoidosta, kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumista sekä kellutuksen koordinoinnista Oodissa. Helsingin kaupunginkirjastolla on käytössään tekoälypohjainen kirjaston aineiston kellutus- ja logistiikkajärjestelmä. Sen myötä Oodilla ei ole omaa kokoelmaa, vaan kokoelma – kirjat, elokuvat ja muu aineisto – on kaupunginkirjaston yhteinen. Lisäksi sisältötiimi järjestää ja koordinoi kirjallisuus- ja muita taidetapahtumia 3. kerroksessa, jota kutsutaan Kirjataivaaksi. Avara ja hengittävä kirjojen kerros on yksi Oodin kauneimmista.

Lasten- ja nuortentiimi

Tiimin jäsenet järjestävät monenlaisia aktiviteetteja ja tapahtumia lapsille, päiväkoti- ja kouluryhmille. He pitävät satutuokioita Oodin ”salaisessa” satuhuoneessa. Tiimiläiset ovat mukana tuottamassa nuorille erilaisia vapaa-ajan palveluita, kuten digitaalista pelitoimintaa ja erilaisia työpajoja. Lasten- ja nuortentiimi kehittää ja suunnittelee projekteja ja tapahtumia yhteistyössä muiden Oodin tiimien kanssa. Lisäksi he tekevät tiivistä tapahtumayhteistyötä kolmannessa kerroksessa sijaitsevan leikkipuisto Lorun kanssa.

Asiakaskokemustiimi

Kaikkien oodilaisten tärkein tehtävä on asiakaspalvelu. Asiakaskokemustiimiläiset huolehtivat palvelun yleisestä sujumisesta kaikissa kerroksissa ja siitä, että palveluja suunnitellessa lähtökohtana on asiakkaan näkökulma. Tiimi varmistaa, että henkilökunnan käytännöt ja palvelujen periaatteet ovat yhtenäiset. Tiimi hoitaa muun muassa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Tiimi vastaa asiakaspalautteen seurannasta ja siihen vastaamisesta. Tiimi toteuttaa asiakkaiden toiveita aina kun mahdollista ja kannustaa asiakkaita osallistumaan Oodin palvelujen kehittämiseen.

Tilat, tapahtumat ja osallisuus -tiimi

Vuosittain Oodissa järjestetään noin 1 500 tapahtumaa talon yhdeksässä tapahtumatilassa. Varattavia ryhmä- ja työtiloja Oodista löytyy 16, ja niissä kokoustetaan vuosittain noin 30 000 kertaa. Tämä tiimi vastaa siitä, että kaikki suunnitellut tapahtumat toimivat niin viestinnän, kalusteiden kuin tekniikankin osalta. Oodissa onnistuvat kansainväliset konferenssit, erikokoiset musiikkiesitykset, avoimet kansalaistilaisuudet, pienten ryhmien kokoontumiset ja monet muut tapahtumat. Tiimin työtehtäviin kuuluvat tilojen varaaminen, tapahtumien koordinointi järjestäjien kanssa, tapahtumaviestintä, yhteistyö Oodin sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa sekä koko talon tapahtumakalenterista vastaaminen.

Kaupunkiverstas, studiot ja pelipalvelut

Tämän tiimin vastuualueelle kuuluvat Oodin toisen kerroksen palvelut: Kaupunkiverstas monine laitteineen, musiikki- ja videostudiot sekä pelitilat. Tiimi järjestää työpajoja ja toimintaa yhteistyössä monenlaisten kumppaneiden kanssa ja jakaa osaamistaan myös muulle henkilökunnalle. Tiimin tavoitteena on mahdollistaa kaikille tasavertainen pääsy uusien taitojen ja teknologioiden äärelle.

Varaukset

Vapaat ajat näkyvät kalenterissa vihreällä ja varatut punaisella värillä. Kierros kestää noin tunnin.

HUOM! Koulu- ja päiväkotiryhmille on oma varauskalenteri Varaamo-palvelussa.

Siirry Varaamoon: Työpajat koulu- ja päiväkotiryhmille

HUOM! Kirjastonkäytön ryhmäopastukset esim. maahanmuuttajille varattavissa Varaamossa.

Siirry Varaamoon: Aikuisten kirjastonkäytön opastukset ryhmille

Siirry varauslomakkeeseen