Tutustumiskierrokset / Ammatilliset ryhmät

Tervetuloa Oodiin!

Nämä vierailut on suunnattu pääasiassa kirjastoammattilaisille. Kiinnostus Oodia kohtaan on niin suurta, että pystymme ottamaan vain rajoitetusti ryhmiä vastaan. Oodin ammatilliset ryhmävierailut on jaoteltu erilaisiin teemapaketteihin. Tämän sivun lopusta löytyy linkki varauslomakkeeseen. Lomakkeella voi varata vierailuja samalla myös muihin Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteisiin.

Vierailun teemat

Kaikkiin kierroksiin kuuluu myös kattava Oodin yleisesittely ja ryhmänne pääsee kiertämään koko Oodin, mutta teemat syventävät vierailua ja avaavat uusia näkökulmia nykyaikaisen kirjastotyön monimuotoisuuteen. Teemakierroksia vetävät kunkin teeman parissa Oodissa työskentelevät henkilöt.

Tutustu teemoihin

Toimiva kansalaisyhteiskunta
Digitaalisuus
Lasten palvelut
Lukemisen edistäminen

Katso varaustilanne

Toimiva kansalaisyhteiskunta

Suomessa kirjastolla on yhteiskunnallisesti vahva asema kaikille avoimena, maksuttomana matalan kynnyksen palveluna. Kirjastojen tiloissa voi kuka tahansa opiskella, työskennellä, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja osallistua niihin. Kirjasto edistää erilaisten ihmisten kohtaamisia ja tarjoaa käytännön asiointiapua sitä tarvitseville. Kirjasto myös tukee eri tavoin maahanmuuttajien kotoutumista.

Kirjaston toimintaa kehitetään jatkuvasti ja asiakkaita osallistetaan erilaisin projektein. Käyttäjäraadit, osallistava valinta ja – budjetointi ovat keinoja, joilla kirjaston käyttäjät voivat vaikuttaa kirjastonsa toimintaan. Kumppanuuksien avulla paitsi tuotetaan parempia ja monipuolisempia kirjastopalveluja myös huolehditaan niiden jatkuvasta kehittymisestä.

Oodissa vierailevat voivat tutustua esimerkiksi Helsingin kaupungin neuvontapisteen eli Helsinki-infon ja EU@Oodin sekä muiden kansalaisasioimista tukevien kumppanien toimintaan, kurkistaa kaupunkisuunnitteluun ensimmäisen kerroksen näyttelytilassa, kuulla Oodin maahanmuuttajatoiminnasta ja tutustua varattaviin tapahtuma- ja tapaamistiloihin.

Tällä teemakierroksella saatte yleisesittelyn ohella ryhmällenne katsauksen Oodin rooliin osana toimivaa kaupunkia ja kansalaisyhteiskuntaa.

Digitaalisuus

Kirjastossa voi kehittää digilukutaitojaan ja digitaalista osaamistaan. Lapsille järjestetään esimerkiksi koodauspajoja, ja digineuvontaa on tarjolla monessa toimipisteessä kaiken ikäisille. Makerspaceissa voi tutustua vaikkapa 3D-tulostukseen ja muihin digitaalisiin tekniikoihin. Myös henkilökunnan digi- ja pedagogisia taitoja kartutetaan ja pidetään yllä. Robotiikka, kellutus ja muu prosessien järkeistäminen vapauttavat henkilökuntaa asiantuntijatöihin.

Digitaalisuus on Oodissa esillä monin tavoin. Toisessa kerroksessa sijaitsevat mm. makerspace ja studiot, sekä immersiivinen näyttelytila. Kaikki tilat varataan digitaalisen varausjärjestelmän avulla, ja Oodin tapahtumista ja teemoista tiedotetaan koko talossa digitaalisilla näytöillä. Kellarissa sijaitseva lajittelija ja robottikäsi sekä kirjoja kuljettavat robottivaunut helpottavat henkilökunnan työtä.

Tällä teemakierroksella saatte ryhmällenne yleisesittelyn ohella katsauksen Oodin digitaaliseen toimivuuteen sekä rooliin digitaalisen osaamisen kehittäjänä.

Lasten palvelut

Helsingissä tehdään vahvaa yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Lapsille järjestetään runsaasti pedagogista toimintaa ja tapahtumia. Koululuokat vierailevat kirjastoissa tutustumassa toimintaan, tiedonhakuun ja erilaisiin elämyksellisiin tuokioihin. Nuorille on tarjolla monenlaista osallistavaa toimintaa.

Oodin kolmannessa kerroksessa sijaitseva lasten alue satuhuoneineen on lasten ja perheiden yhteinen lukuparatiisi, mutta lapsille riittää toimintaa ja elämyksiä joka kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee Leikkipuisto Loru, joka laajenee myös ulkotiloihin. Lasten pedagoginen verstastoiminta ja pelit ovat tärkeä osa toisen kerroksen toimintaa, ja nuorille on tarjolla omaa puuhaa iltaisin.

Tällä teemakierroksella saatte ryhmällenne yleisesittelyn ohella katsauksen Oodin lasten ja nuorten toiminnasta.

Lukemisen edistäminen

Lukemisen, monilukutaidon ja erilaisten lukemistapojen edistäminen on kirjaston ydinaluetta, jota tuetaan esimerkiksi kirjavinkkauksilla, lukupiireillä ja satutunneilla. Lasten lukuvarmuutta kartutetaan monissa kirjastoissa esimerkiksi lukukoiratoiminnalla, ja kaikenikäiset voivat osallistua erilaisiin yhteisöllisen lukemisen tapahtumiin. Lukuvalmentajat avaavat asiakkaille uusia lukuelämyksiä, joiden ääreen kirjaston kiinnostavat ja hyvin hoidetut kokoelmat johdattavat.

Oodin kokoelma painottuu kolmanteen kerrokseen, jota kutsutaankin kirjataivaaksi. Erilaiset aineistonäyttelyt ja mukavat lukupaikat houkuttelevat kirjallisuuden pariin yksin tai yhdessä. Oodissa on tarjolla useita erilaisia lukupiirejä eri kielillä. Yhdessä kustantajien kanssa toteutetut kirjailijavierailut ovat tärkeä osa tapahtumatoimintaa.

Tällä teemakierroksella saatte ryhmällenne yleisesittelyn ohella katsauksen Oodin toimintaan lukemisen edistämiseksi.

Varaukset

Vapaat ajat näkyvät kalenterissa vihreällä ja varatut punaisella värillä. Kierros kestää noin tunnin.

HUOM! Koulu- ja päiväkotiryhmille on oma varauskalenteri Varaamo-palvelussa.

Siirry Varaamoon: Työpajat koulu- ja päiväkotiryhmille

HUOM! Kirjastonkäytön ryhmäopastukset esim. maahanmuuttajille varattavissa Varaamossa.

Siirry Varaamoon: Aikuisten kirjastonkäytön opastukset ryhmille

Siirry varauslomakkeeseen