Vad är Ode? / Jobba hos Ode

Jobba hos Ode

Praktik för studier

För närvarande tar vi inte emot praktikanter på Ode på grund av corona-situationen. Vi kan inte garantera en fortbildning med tryggt säkerhetsavstånd.

I normala fall erbjuder vi en mångsidig och intressant praktikperiod i anknytning till dina studier. Vi handleder studeranden under praktikperioden och orienterar hen i de arbetsuppgifter som finns på Ode. Vi tar emot praktikanter året runt närhelst vi har plats och möjlighet att orientera studerande. Vi kan inte betala ersättning åt praktikanter.

Kontaktpersonen för praktikplatser inom biblioteksbranschen är servicechef Laura Norris: laura.norris@hel.fi. Kontaktpersonen för praktikplatser inom mediebranschen är specialbibliotekarie Sanna Huttunen: sanna.m.huttunen@hel.fi.

PRAO

För tillfället tar vi inte emot PRAO-ansökningar. Nya PRAO-ansökningar tas emot först i januari 2022.

Kontaktpersonen för PRAO-platser är servicechef Laura Norris: laura.norris@hel.fi.

Under normalförhållanden tar vi emot ungdomar för PRAO-praktik både på hösten och på våren. I PRAO-praktiken på Ode ingår att  sortera in böcker hyllor och kolla att hyllorna är i ordning i Bokhimlen på Odes tredje våning. Under PRAO-perioden får man också bekanta sig med arbetet vid bibliotekets olika tjänstepunkter.

 

Utbildningsavtals- eller läroavtalsplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga utbildningsavtalsplatser och vi tar inga studerande för läroavtal.

Språkpraktikplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga språkpraktikplatser.

Arbetsprövningsplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga arbetsprövningsplatser.

Civiltjänstgöring

På Ode finns för närvarande inga lediga platser för civiltjänst. Vi berättar här när man igen kan ansöka om platser för civiltjänst.

Tidsbundna och stadigvarande arbetsplatser

Alla stadigvarande lediga platser och vikariat på över sex månader kan ansökas genom den öppna ansökan på Helsinkirekrys sida.

Helsinkirekrys webbplats

Dagsverke

Ode kan tyvärr inte ta emot skolelever under skolornas dagsverke.

Odes samarbetspartners

På Ode verkar olika partners, till exempel Nationella audiovisuella institutet KAVI, Food & Co. och Lekparken Loru. De har alla sina egna anställda och sätt att rekrytera.

Läs mer om Odes partner