Vad är Ode? / Jobba hos Ode

Jobba hos Ode

Praktik för studier

Vi tar emot praktikanter från biblioteks- och mediebranschen. Om du tror att en praktikperiod på Ode skulle vara till nytta för dig i dina studier, ta kontakt med oss.

Vi erbjuder en mångsidig och intressant praktikperiod i anknytning till dina studier. Vi handleder studeranden under praktikperioden och orienterar hen i de arbetsuppgifter som finns på Ode. Vi tar emot praktikanter året runt närhelst vi har plats och möjlighet att orientera studerande. Vi kan inte betala ersättning åt praktikanter.

Kontaktpersonen för praktikplatser inom biblioteksbranschen är servicechef Laura Norris: laura.norris@hel.fi. Kontaktpersonen för praktikplatser inom mediebranschen är specialbibliotekarie Sanna Huttunen: sanna.m.huttunen@hel.fi.

PRAO

PRAO-platserna för våren 2020 är redan fulla. Följande gång tar vi PRAO-elever på hösten 2020.

Vi tar emot PRAO-praktikanter under både höst- och vårterminen. I PRAO-praktiken på Ode ingår att ställa böcker på hyllor och kolla att hyllorna är i ordning i Bokhimlen på Odes tredje våning. Under PRAO-perioden får man också bekanta sig med arbetet vid bibliotekets olika tjänstepunkter. Kontaktpersonen för PRAO-platser är servicechef Laura Norris: laura.norris@hel.fi.

Utbildningsavtals- eller läroavtalsplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga utbildningsavtalsplatser och vi tar inga studerande för läroavtal.

Språkpraktikplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga språkpraktikplatser.

Arbetsprövningsplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga arbetsprövningsplatser.

Platser för inlärning i arbete och civiltjänstgöring

Om du är intresserad av en plats för inlärning i arbete eller att genomföra din civiltjänstgöring, kontakta servicechef Sami Jyläs: sami.jylas@hel.fi.

Tidsbundna och stadigvarande arbetsplatser

Alla stadigvarande lediga platser och vikariat på över sex månader kan ansökas genom den öppna ansökan på Helsinkirekrys sida: Helsinkirekrys webbplats (på finska) >

Sommarjobb

Odes sommarjobbsplatser 2020 är redan fyllda.

Dagsverke

Ode kan tyvärr inte ta emot skolelever under skolornas dagsverke.

Odes samarbetspartners

På Ode verkar olika partners, till exempel Nationella audiovisuella institutet KAVI, Food & Co. och Lekparken Loru. De har alla sina egna anställda och sätt att rekrytera.