Kontaktinformation

Kontaktinformation

Tölöviksgatan 4
00100 Helsinki
oodi@hel.fi

Helsingfors stad

Anna-Maria Soininvaara

Bibliotekschef för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
anna-maria.soininvaara@hel.fi

Katri Vänttinen

Helsingfors biblioteksdirektör Katri Vänttinen
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
katri.vanttinen@hel.fi

Pirjo Lipasti

Ledande planerare för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
pirjo.lipasti@hel.fi

Kari Lämsä

Serviceansvarig för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Utrymmen och evenemang
Kultur och fritid
kari.lamsa@hel.fi

Laura Norris

Serviceansvarig för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
laura.norris@hel.fi

Tia Jokinen

Servicechef för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
tia.jokinen@hel.fi

Sami Jyläs

Servicechef för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
sami.jylas@hel.fi

Marjo Haatainen

Kommunikationsexpert
Kultur och fritid
Kommunikation och marknadsföring
marjo.haatainen@hel.fi

Anna Vihanta

Kommunikationsplanerare
Kultur och fritid
Kommunikation och marknadsföring
anna.vihanta@hel.fi

esteeton

Tillgänglighet

Vid planeringen av Ode har man ägnat särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten.

YIT, kommunikation

Johanna Savolainen

Kommunikationsexpert
Johanna.savolainen(at)yit.fi

Kristina Broman

Brand Manager
Kristina.broman(at)yit.fi