Kontaktinformation

Kontaktinformation

Helsingfors centrumbibliotek Ode

Tölöviksgatan 4
00100 Helsinki
oodi@hel.fi
09 310 85000

Öppettider
mån–fre 8–22
lör–sön 10–20

Helsingfors stad

Anna-Maria Soininvaara

Bibliotekschef för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
anna-maria.soininvaara@hel.fi

Katri Vänttinen

Helsingfors biblioteksdirektör Katri Vänttinen
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
katri.vanttinen@hel.fi

Kari Lämsä

Serviceansvarig för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Utrymmen och evenemang
Kultur och fritid
kari.lamsa@hel.fi

Laura Norris

Serviceansvarig för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
laura.norris@hel.fi

Tia Jokinen

Servicechef för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
tia.jokinen@hel.fi

Sami Jyläs

Servicechef för Ode
Helsingfors stadsbibliotek
Kultur och fritid
sami.jylas@hel.fi

Marjo Haatainen

Kommunikationsexpert
Kultur och fritid
Kommunikation och marknadsföring
marjo.haatainen@hel.fi

Soila Leppäkangas

Marknadsplanerare
Kultur och fritid
Kommunikation och marknadsföring
soila.leppakangas@hel.fi

esteeton

Tillgänglighet

Vid planeringen av Ode har man ägnat särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten.

Vi älskar att höra från dig!

Du är välkommen att lämna respons och utvecklingsförslag.

Ge oss feedback