Ofta ställda frågor

Ofta ställda frågor

Hur föddes idén om att bygga Ode?

Idén framfördes första gången 1998 av dåvarande kulturministern Claes Andersson, som föreslog att man skulle bygga ett citybibliotek på samma plats där riksdagens tillbyggnad står idag. Stadsfullmäktige fattade beslutet om att centrumbiblioteket ska byggas den 28 januari 2015.

Varför behövs Ode?

Utgångspunkten för planeringen av Ode är ett offentligt, tryggt och kostnadsfritt rum i staden som är öppet för alla. Sådana har det funnits för lite av i centrala Helsingfors. Biblioteken i centrumområdet, Berghälls och Tölö bibliotek samt Bibliotek 10, har flest besökare i Helsingfors och därmed har det funnits ett stort behov av att utöka bibliotekstjänsterna. Ode är Helsingfors stadsbiblioteks 38:e verksamhetsställe.

Hur har Ode finansierats?

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att Ode ska finansieras av Helsingfors stad. Den statliga finansieringsandelen uppgår dock till 30 miljoner euro, eftersom Ode är ett av projekten för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Totalkostnaden uppgår till 98 miljoner euro.

Blir Ode Helsingfors huvudbibliotek?

Nej, det gör det inte. Böle bibliotek kommer även fortsättningsvis att vara Helsingfors huvudbibliotek och stadsbibliotekets administrativa centrum, som även sköter stadsbibliotekets riksomfattande utvecklingsuppdrag.

Hur påverkar Ode närbibliotekens verksamhet?

Bibliotek 10 i Posthuset stängdes den 1 oktober 2018 och dess CD- och LP-samlingar flyttades till Böle bibliotek där de är tillgängliga för kunderna. De övriga tjänsterna vid Bibliotek 10 flyttas till Centrumbiblioteket Ode.

Hur bokar Odes utrymmen?

När Ode har öppnat kan utrymmena bokas på webbplatsen varaamo.hel.fi

Kan utrymmen bokas avgiftsfritt?

De flesta utrymmena är kostnadsfria för stadsborna. För bokningen av de stora evenemangsutrymmena, såsom biografen och allaktivitetssalen, kan det tas ut en avgift

Är toaletten på Ode gratis?

Ja, det är den.

Hur tillgänglig är Ode?

Vid planeringen av Ode har man ägnat särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten. Ode har som mål att vara föregångare och vägvisare även med tanke på tillgängligheten.

Får man ta hundar med sig till Ode?

Endast assistenthundar får komma till Ode. Enligt Helsingfors stadsbiblioteks riktlinjer är endast en del av biblioteken öppna för hundar och andra sällskapsdjur, medan andra endast tillåter assistenthundar. I centrumområdet är hundar välkomna i Richardsgatans bibliotek.

Kan jag ordna ett evenemang på Ode?

Ja. Ode är en plats för stadsbornas hobbyer och tillställningar. Du kan ordna öppna evenemang, verkstäder eller varför inte matkurser på Ode.

Hur många böcker finns det i Ode?

Det finns 100 000 böcker i Ode.

Hur kan jag söka jobb på Ode?

Odes anställda har redan valts ut bland Helsingfors stadsbiblioteks ordinarie personal. I Ode bedrivs verksamhet även av olika partnera, till exempel Nationella audiovisuella institutet KAVI, Fazer och Lekparken Loru. Partnerna har sina egna anställda.

Vad kan man göra på Ode?

Ode är just det som du vill att det ska vara. Du kan träffa vänner, skapa egen konst, läsa och koppla av. Kom med hela familjen, boka ett mötesrum eller tillbringa en arbetsdag i en lugn miljö. På Ode kan du också själv ordna evenemang!

Läs mera