Ofta ställda frågor

Ofta ställda frågor

Hur bokar Odes utrymmen?

Alla lokaler kan bokas enkelt via tjänsten Varaamo.

Gå till Varaamo

Kan utrymmen bokas avgiftsfritt?

De flesta utrymmena är kostnadsfria för stadsborna. För bokningen av de stora evenemangsutrymmena, såsom biografen och allaktivitetssalen, kan det tas ut en avgift.

Prislista för utrymmen som kan bokas i Ode

Kan jag ordna ett evenemang på Ode?

Ja. Ode är en plats för stadsbornas hobbyer och tillställningar. Du kan ordna öppna evenemang, verkstäder eller varför inte matkurser på Ode.

Kan man fotografera eller filma på Ode?

Ode är en offentlig lokal där man fritt och avgiftsfritt får fotografera och filma, så länge inga kunder syns tydligt på bilderna. Fotograferingen eller filmandet ska genomföras så att inga kundlokaler eller tjänster måste stängas under tiden. Fotograferingen eller filmandet får inte heller störa kunderna på något sätt.

Är toaletten på Ode gratis?

Ja, det är den.

Hur tillgänglig är Ode?

Vid planeringen av Ode har man ägnat särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten.

Läs mer

Får man ta hundar med sig till Ode?

Endast assistenthundar får komma till Ode. Enligt Helsingfors stadsbiblioteks riktlinjer är endast en del av biblioteken öppna för hundar och andra sällskapsdjur, medan andra endast tillåter assistenthundar. I centrumområdet är hundar välkomna i Richardsgatans bibliotek.

Hur många böcker finns det i Ode?

Det finns 100 000 böcker i Ode.

Hur kan jag söka jobb på Ode?

Odes anställda har redan valts ut bland Helsingfors stadsbiblioteks ordinarie personal. I Ode bedrivs verksamhet även av olika partnera, till exempel Nationella audiovisuella institutet KAVI, Fazer och Lekparken Loru. Partnerna har sina egna anställda.

Är Ode Helsingfors huvudbibliotek?

Nej, det är det inte. Böle bibliotek kommer även fortsättningsvis att vara Helsingfors huvudbibliotek och stadsbibliotekets administrativa centrum, som även sköter stadsbibliotekets riksomfattande utvecklingsuppdrag.

Hur föddes idén om att bygga Ode?

Idén framfördes första gången 1998 av dåvarande kulturministern Claes Andersson, som föreslog att man skulle bygga ett citybibliotek på samma plats där riksdagens tillbyggnad står idag. Stadsfullmäktige fattade beslutet om att centrumbiblioteket ska byggas den 28 januari 2015.

Hur har Ode finansierats?

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att Ode ska finansieras av Helsingfors stad. Den statliga finansieringsandelen uppgår dock till 30 miljoner euro, eftersom Ode är ett av projekten för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Totalkostnaden uppgår till 98 miljoner euro.

Vad kan man göra på Ode?

Ode är just det som du vill att det ska vara. Du kan träffa vänner, skapa egen konst, läsa och koppla av. Kom med hela familjen, boka ett mötesrum eller tillbringa en arbetsdag i en lugn miljö. På Ode kan du också själv ordna evenemang!

Läs mera