Ofta ställda frågor

Ofta ställda frågor

Hur föddes idén om att bygga Ode?

Idén framfördes första gången 1998 av dåvarande kulturministern Claes Andersson, som föreslog att man skulle bygga ett citybibliotek på samma plats där riksdagens tillbyggnad står idag. Stadsfullmäktige fattade beslutet om att centrumbiblioteket ska byggas den 28 januari 2015.

Varför behövs Ode?

Utgångspunkten i planeringen av Ode har varit ett offentligt, tryggt och kostnadsfritt stadsrum som är öppet för alla. Sådana finns det för lite av i centrala Helsingfors. Tölö bibliotek, Berghälls bibliotek och Bibliotek 10 i stadens centrum är de största i Helsingfors räknat med antalet besökare, så därför har behovet av att öka biblioteksutbudet varit stort.

Hur har Ode finansierats?

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att Ode ska finansieras av Helsingfors stad. Den statliga finansieringsandelen uppgår dock till 30 miljoner euro, eftersom Ode är ett av projekten för 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Totalkostnaden uppgår till 98 miljoner euro.

Blir Ode Helsingfors huvudbibliotek?

Nej, det gör det inte. Böle bibliotek är även i fortsättningen Helsingfors huvudbibliotek och stadsbibliotekets administrativa central. Även stadsbibliotekets riksomfattande utvecklingsuppgifter finns kvar i Böle bibliotek.

Hur påverkar Ode närbibliotekens verksamhet?

Bibliotek 10 flyttar från Posthuset till Ode, likaså delar av det flerspråkiga biblioteket i Böle.

Hur bokar man lokaler på Ode?

Lokaler kan bokas på webbplatsen varaamo.hel.fi efter att Ode slagit upp dörrarna.

Kan lokaler bokas avgiftsfritt?

De flesta lokaler är avgiftsfria för stadsbor. För bokningen av de stora evenemangslokalerna, såsom biografen och allaktivitetssalen, kan man ta ut en avgift.

Är toaletten på Ode gratis?

Ja, det är den.

Hur tillgänglig är Ode?

Man har fäst särskild uppmärksamhet vid tillgängligheten i planeringen av Ode. Man hoppas att Ode är en föregångare och vägvisare också när det gäller tillgänglighet.

Får man ta hundar med sig till Ode?

Hundar är välkomna på Odes första våning. Till de övriga våningarna har djur inget tillträde av allergiskäl.

Kan jag ordna en utställning på Ode?

På den andra våningen kommer det att finnas en lokal där bibliotekets kunder kan ordna egna småskaliga utställningar.

Kan jag ordna ett evenemang på Ode?

Ja, det kan du. Också i skrivande stund ordnas de flesta evenemangen på Bibliotek 10 av kunder. På Ode ska vi fortsätta på samma, välfungerande linje.

Hur många böcker finns det i Ode?

Det finns 100 000 böcker i Ode.

Hur kan jag söka jobb på Ode?

Odes anställda har redan valts ut bland Helsingfors stadsbiblioteks ordinarie personal. Partnerna har sina egna anställda.